3-10-202 Yoshinocho Minamiku Yokohama Kanagawa Japan